GÓI CƯỚC 3G/4G THÁNG

MAX

3,8 GB

Giá cước: 70.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 MAX Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

MAXS

4 GB

Giá cước: 50.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 MAXS Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

MAX100

5,8 GB

Giá cước: 100.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 MAX100 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

MAX200

15 GB

Giá cước: 200.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 MAX200 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

MAX300

30 GB

Giá cước: 300.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 MAX300 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIG300

36 GB

Giá cước: 300.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 BIG300 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIG200

22 GB

Giá cước: 200.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 BIG200 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIG120

12 GB

Giá cước: 120.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 BIG120 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIG90

7 GB

Giá cước: 90.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 BIG90 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIG70

4,8 GB

Giá cước: 70.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 BIG70 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIGSV

5 GB

Giá cước: 50.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 BIGSV Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

MAXSV2

1,2 GB

Giá cước: 35.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 MAXSV2 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

M10

50 MB

Giá cước: 10.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 M10 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

M25

150 MB

Giá cước: 25.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 M25 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

M50

500 MB

Giá cước: 50.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 M50 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

M70

1,5 GB

Giá cước: 70.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 M70 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

GÓI CƯỚC 3G/4G NGÀY

DT30

7GB

Giá cước: 30.000/7 ngày

Soạn: H1 DT30 Gửi 1543

7 ngày sử dụng

Đăng ký

D2

2GB

Giá cước: 10.000 VNĐ/ ngày

Soạn: H1 D2 Gửi 1543

1 ngày sử dụng

Đăng ký

D3

3 GB

Giá cước: 15.000 VNĐ/3ngày

Soạn: H1 D3 Gửi 1543

3 ngày sử dụng

Đăng ký

D7

1,2 GB

Giá cước: 7.000 VNĐ/ngày

Soạn: H1 D7 Gửi 1543

1 ngày sử dụng

Đăng ký

SPEED79

2 GB

Giá cước: 79.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 S79 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

GÓI TÍCH HỢP THOAI/SMS/3G&4G

SMART GIẢI TRÍ

74GB

Giá cước: 199.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 SM3 Gửi 1543

74GB/tháng + miễn phí nội mạng + 40ph ngoại mạng

Đăng ký

SMART GAME

48GB

Giá cước: 139.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 SM2G Gửi 1543

48GB/tháng + voucher Liên Quân Mobie + miễn phí gọi nội mạng

Đăng ký

SMART THỂ THAO

42GB

Giá cước: 139.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 SM2S Gửi 1543

42GB/tháng + miễn phí nội mạng + 30ph ngoại mạng

Đăng ký

SMART KẾT NỐI

31GB

Giá cước: 109.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 SM1 Gửi 1543

31GB/tháng + miễn phí nội mạng + 25ph ngoại mạng

Đăng ký

VD149

120GB

Giá cước: 149.000 VNĐ/ tháng

Soạn: H1 VD149 Gửi 1543

120GB/tháng + miễn phí nội mạng + 200ph ngoại mạng

Đăng ký

VD129

90 GB

Giá cước: 129.000/ tháng

Soạn: H1 VD129 Gửi 1543

90GB + 100ph ngoại mạng + 100SMS nội mạng

Đăng ký

60G

60 GB

Giá cước: 50.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 60G Gửi 1543

2GB/ ngày trong 6 tháng, từ tháng thứ 7 giá 99.000đ

Đăng ký

VD89P

120 GB

Giá cước: 89.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 VD89P Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

VD89

60GB

Giá cước: 89.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 VD89 Gửi 1543

2GB/ngày. Miễn phí cuộc gọi nội mạng <20 phút và 50 phút gọi ngoại mạng.

Đăng ký

GÓI CƯỚC KHÁC

V10

10 phút

Giá cước: 1.000 VNĐ / lần

Soạn: H1 V10 Gửi 1543

Gói cước V10 của VinaPhone

Đăng ký

DT20

1 GB

Giá cước: 20.000 VNĐ/tuần

Soạn: H1 DT20 Gửi 1543

7 ngày sử dụng

Đăng ký

iconkhachhang.png

Hỗ trợ khách hàng

Từ 08h - 21h00
icontongdai.png

Tổng đài bán hàng & hỗ trợ

18001091
iconemail.png

Email liên hệ với chúng tôi

vinaphonevn.com.vn@gmail.com
back-to-top.png